Mindfulness | MBSR | Warszawa

MBSR | kurs redukcji stresu oparty na uważności

Stworzony przez neurobiologa dr Jona Kabat-Zinna z University of Massachusetts w USA, kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction czyli kurs redukcji stresu oparty na uważności) jest obecnie najpopularniejszym i najlepiej klinicznie zbadanym programem redukcji stresu na świecie.

Wyniki ponad 6000 badań potwierdzają, że w perspektywie neurobiologicznej medytacja mindfulness zmienia strukturę mózgu sprawiając, że osoby praktykujące są bardziej odporne na stres.

Moja osobista lista korzyści z medytacji:

 • Nauczyłam się być blisko siebie, gdy nie ma nikogo innego.
 • Nauczyłam się prawdziwie lubić i akceptować siebie nawet, gdy ci, na których mi zależy, mnie nie kochają lub nie lubią.
 • Nauczyłam się wybaczać, gdy wybaczenie wydaje się niemożliwe.
 • Nauczyłam się odpuszczać. Pracę, przekonania, relacje.
 • Nauczyłam się prawdziwie złościć.
 • Nauczyłam się stawiać granice.
 • Nauczyłam się nie pomagać i nie wyręczać.
 • Nauczyłam się akceptować bieg życia.

Więcej w tekście: Weszłam na nową drogę życia. Dołączysz?

Jakie efekty kursu MBSR uważasz za najważniejsze dla Ciebie?
Odpowiedzi z anonimowej ankiety pokursowej:

 • Odkrycie siebie w innym świetle.
 • Otrzymanie narzędzi, które pomagają w poznawaniu i rozwijaniu siebie.
 • Zauważanie myśli i lepszy kontakt ze swoim ciałem.
 • Regulacja emocji – jest mi łatwiej być z trudnymi emocjami, bez próby odwrócenia od nich uwagi.
 • Łatwiej nie reagować impulsywnie pod wpływem krzywdzących myśli.
 • Spokój i zaangażowanie poprzez zatrzymanie, zmianę perspektywy, obserwacje, poznawanie siebie.
 • Szybsze dystansowanie się od trudnych myśli, odczuć. Czasem zauważanie automatyzmów/znanych reakcji, które nie działają.
 • Dystans do problemów, spokój, harmonia.
 • Większa świadomość sygnałów płynących z ciała.
 • Spokój będący wynikiem lepszego zakotwiczenia w tu i teraz.
 • Wzrost świadomości w obszarze wzięcia odpowiedzialności za siebie, zaopiekowania się sobą i swoimi potrzebami (na różnych płaszczyznach).
 • Poznanie technik medytacji mindfulness.
 • Wzrost satysfakcji z codzienności, mniejsze nasilenie stresu, więcej życzliwości i troski wobec siebie. 🙂
 • Mniej impulsywnych reakcji i dzięki temu mam mniej sytuacji stresowych włączających poczucie winy.
 • Zwolnienie w życiu. Umiejętność świadomego wyłączenia się z biegu życia i zatrzymania się w chwili obecnej.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Wyrozumiałość względem siebie i innych. Akceptacja trudnych emocji, nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń.
 • Większa świadomość ciała i emocji.
 • Bycie przy sobie, obniżenie stresu, dbanie o siebie.
 • Lepszy kontakt z ciałem i to, że w końcu zaczęłam medytować (wcześniej miałam wiele samodzielnych prób).
 • Dużo większa świadomość na co dzień, odkrywanie, jak długa i piękna droga mnie czeka.
 • Pełniejsze przeżywanie życia, wewnętrzny spokój.
 • Więcej akceptacji dla siebie i innych.
 • Świadomość emocji, bycie spokojniejszym, mniej wybuchowym.
 • Otrzymanie zestawu narzędzi, z których mogę korzystać wg potrzeb.
 • Większa wrażliwość na własne potrzeby i przyzwolenie, żeby zająć się sobą.
 • Mniej odczuwalne objawy lęku w ciele.
 • Więcej akceptacji i życzliwości dla ludzi wokół, mniej impulsywności,
 • Priorytetyzowanie odpoczynku w trakcie pracy.
 • Dostęp do zasobów swojej uważności w trudnych sytuacjach.
 • Zwiększenie uważności na myśli i to jak podążanie za nimi kreuje rzeczywistość.
 • Zwiększenie samoświadomości.
 • Bycie bliżej siebie.

W ujednoliconej wersji kurs MBSR jest prowadzony przez certyfikowanych nauczycieli i trenerów na całym świecie. Programy uważności są pomyślnie wykorzystywane w biznesie, edukacji, sporcie, wojsku i medycynie na szeroką skalę.

Jak przebiega kurs MBSR?

8 spotkań po 2,5h

Co tydzień, przez 8 kolejnych tygodni spotykamy się na wspólny czas poświęcony nauce i praktyce.

Zestaw nagrań

Każdy uczestnik dostaje pełen zestaw wydrukowanych materiałów oraz pakiet nagrań medytacji do praktyki własnej.

7h Dzień Uważności

Jest to całodniowe spotkanie w kursie przeznaczone na wspólną praktykę uważności w jej różnych akspektach.

2 x konsultacje

Indywidualne konsultacje (ok. 30 minut) odbywają się przed i po zakończeniu kursu (osobiście lub przez Zoom).

Codzienna praktyka

Częścią kursu jest codzienna praktyka własna (ok. 40 minut), na podstawie nagrań i instrukcji.

Maks. 12-osobowa grupa

Mała grupa zapewnia najwyższy poziom realizacji programu i jakość wsparcia nauczyciela.

Jak wyglądają zajęcia w kursie MBSR?

Każde spotkanie to połączenie:

 • medytacji,
 • dyskusji prowadzonej,
 • ćwiczeń uważności oraz
 • wykładu.

Tematy spotkań:

1 | Odkrywanie uważności

2 | Postrzeganie siebie i świata

3 | Zadamawianie się w ciele

4 | Poznawanie stresu

5 | Nie jestem swoimi myślami

6 | Uważne porozumiewanie się

7 | Dbanie o siebie

8 | Odkrywanie pełni życia

Dzień uważności | Podróż do siebie

Kontakt i zapisy

Aby umówić się na darmową konsultację wyślij e-mail lub wypełnij formularz on-line: